Nejlepší dosud platné řešení rekonstrukce Hlavního nádraží v Brně

Z interní soutěže Českého svazu stavebních inženýrů v roce 1990 vyšel vítězně návrh Ing.Dr. Rudolfa Nedvěda

Všichni tehdejší dopravní odborníci se jednomyslně vyjádřili, že je to vůbec nejlepší řešení, jaké kdy bylo navrženo.
Na Magistrátu města Brna však již bylo předem rozhodnuto o odsunu nádraží.
Proto byly všechny stopy po této soutěži zameteny.
Stálo by zato ještě jednou se k této variantě vrátit jako k výchozímu bodu.

Jeho urbanistické dopracování vypadá následovně

Předložený návrh Ing.Dr. Rudolfa Nedvěda a Ing.arch. Josefa Myslivce je stále ještě i za dnešních podmínek jakýmsi vodítkem jak situaci řešit. Dnešní projekt nádraží v centru Ing.arch. Ivana Lejčara v podstatě na tento návrh navazuje. Vychází z poznatků dnešní doby, kdy při rekonstrukcích centrálních nádraží v evropských městech zůstává zpravidla zachováván jejich původní půdorys.